Materialer fra konferencen

 

Her bliver foredragsholdernes materialer gjort tilgængelige i det omfang foredragsholderne giver tilladelse til dette. (Der er desværre en del, der ikke tillader offentliggørelse).

Materialer fra Sundhedskonferencen 21. september 2023 på Comwell Bygholm

Videoreportage fra konferencen [2:52 min]

Jakob Kjellberg
Aktuel sundhedspolitisk analyse: Hvilke reformer er der brug for og hvad skal vi forholde os til i de kommende år?

Rikke Østergaard
Sociologiske perspektiver på ledelse: Hvordan medarbejdere påvirker hinanden og stemningen på arbejdspladsen?

Christian Bøtcher Jakobsen
Rekruttering og tilknytning på sundhedsområdet: Hvad vi ved, der virker?

Kristian Kidholm
Udvikling af digitale behandlingstilbud: Hvor langt er vi og hvad er udfordringerne?

Vibeke Lunding Gregersen & Louise Dinesen
Ledelse af bæredygtige fællesskaber: Hvorfor er menneskelige relationer kernen i det hele?
 

Materialer fra Sundhedskonferencen 15. september 2022 på Scandic Bygholm

Videoreportage fra konferencen [1:03 min]

Mickael Bech
Hvilke tre nye ledelsesudviklinger er på vej i sundhedsvæsenet – og hvordan griber vi det an?

Katja Schrøder
Omsorg for second victims – hvordan passer vi på os selv og hinanden, når skaden er sket?

Kjeld Møller Pedersen
Aktuelle sundhedspolitiske emner

Christian Ørsted
Psykologisk tryghed – en livsvigtig ressource og et fælles ansvar!

Materialer fra Sundhedskonferencen 28. september 2021 på Scandic Bygholm

Jakob Kjellberg
Et nærværende sundhedsvæsen – hvad vil det kræve? 

Jacob Birkler
Nærvær på distancen – etiske refleksioner

Lotte Mørk
Mellem magt og omsorg

Thomas Milsted
Hvordan knækker vi stresskurven – nye perspektiver

Materialer fra Sundhedskonferencen 14. november 2019 på Scandic Bygholm

Jacob Torfing
Ledelse af samskabelse og samskabt styring 

Klaus Høyer
Et datadrevet sundhedsvæsen: Hvad vil det sige, og hvad betyder det for arbejdet i praksis?

Vibeke Lunding Gregersen og Henrik Tingleff
Hjernen på overarbejde – skab trivsel og balance med compassion

Materialer fra Sundhedskonferencen 6. november 2018 på Scandic Bygholm

Kjeld Møller Pedersen
Er kvalitet kun noget i beskuerens øjne – eller kan vi gøre det operationelt og måleligt?

Materialer fra Sundhedskonferencen 31. maj 2018 på Glostrup Park Hotel

Materialer fra Sundhedskonferencen Jylland 2017 på Scandic Bygholm

Pia Callesen
Metakognitiv metode – en ny, forskningsbaseret tilgang til stress!

Søren Voxted
Stigende kompleksitet: Ledelse af en samlet sundhedssektor

Materialer fra Sundhedskonferencen Sjælland 2017 på Glostrup Park Hotel

Per E Jørgensen
Interprofessionel Læring og Samarbejde (ILPS) – hvad er det? Hvad kan det bruges til? Og hvorfor gør vi det ikke bare?
 (Opdateret version i forhold til 2016)

Rasmus Willig
Afvæbnet kritik – offentligt ansattes kritik bliver ikke imødekommet, men i stedet ”lukket ned”, og endnu værre, vendt mod dem selv!

Steen Wackerhausen
Sprogets magt og forstandens forhekselse – om ”oversprog” og ”undersprog” i tværfagligt samarbejde i den offentlige sektor (opdateret version i forhold til 2016)

Anders Seneca
Kend Kerneopgaven! Glem alt om at tænke ud af boksen!

Materialer fra Sundhedskonferencen 2016 på Bygholm i Horsens

Per E Jørgensen 
Interprofessionel Læring og Samarbejde (ILPS) – hvad er det? Hvad kan det bruges til? Og hvorfor gør vi det ikke bare?

Rasmus Willig
Afvæbnet kritik – offentligt ansattes kritik bliver ikke imødekommet, men i stedet ”lukket ned”, og endnu værre, vendt mod dem selv!

Eva Just
Udfordringer og muligheder ved det tværfaglige samarbejde – ud fra modellen ”tværfaglig intelligens”

Steen Wackerhausen
Sprogets magt og forstandens forhekselse – om ”oversprog” og ”undersprog” i tværfagligt samarbejde i den offentlige sektor

Susanne Andresen
Et eksempel fra praksis: Det Mobile Laboratorium – et succesfuldt samarbejde på tværs

Grete Christensen
Konferencetale