Baggrund

Sundhedskonferencen henvender sig bredt til alle indenfor social- og sundhedsområdet. Vi holder dig opdateret på tværfaglige og tværsektorielle emner som ledelse, arbejdsmiljø, kvalitet, teknologi, politik og samarbejde. Sundhedskonferencen arrangeres i tæt dialog med sundhedsfaglige praktikere og forskere såvel som RUML under Århus Universitet.

Vi vægter kvalitet meget højt. Og derfor er de enkelte oplægsholdere nøje udvalgt med baggrund i deres faglige soliditet såvel som – og ikke mindst – formidlingsevner. Sundhedskonferencen er i kraft af Styregruppens samlede tværfaglige erfaring og faglige ekspertise, samt det tilknyttede netværk af både praktikere og forskere, garant for et relevant, alsidigt og højt (tvær)fagligt niveau. Vi holder os opdateret og håndplukker de bedste formidlere, forskere, praktikere og andre eksperter, som får til opgave at præsentere os for ny viden, inspiration og perspektiver på de emner, som Sundhedskonferencen har fokus på det pågældende år. Vi lægger desuden stor vægt på, at foredragsholderne bidrager med indsigt i handlemuligheder, herunder illustrerer eller henviser til konkrete værktøjer, som gør os bedre i stand til at forandre og håndtere hverdagens udfordringer og opgaver. Det er således Sundhedskonferencens målsætning at medvirke til at skabe bedre sammenhæng mellem forskning og hverdagen – fra det store billede til den konkrete hverdag i praksis.

De kommende konferencer er solidt funderet på adskillige succesfulde sundhedskonferencer (2014, nov. 2016, maj 2017, nov. 2017, maj 2018, nov. 2018, og nov. 2019, sept. 2020, sept. 2021, sept. 2022 og sept. 2023). 
Vi er glade for at skabe rammerne for gode tværfaglige dage, når Sundhedskonferencen hvert år besøges af flere hundrede læger, sygeplejersker, sekretærer, forskere, undervisere, bioanalytikere, konsulenter, kvalitetschefer, sygehusdirektionsansatte, fysioterapeuter, ergoterapeuter, osv., herunder rigtig mange professionelle med ledelsesansvar. Og vi har igennem årene haft stor fornøjelse af at være i selskab med en lang række dygtige oplægsholdere, herunder Christian Ørsted, Kjeld Fredens, Dennis Nørmark, Frede Olesen, Rasmus Willig, Pia Callesen, Søren Voxsted, Thomas Milsted, Lotte Mørk, Steen Wackerhausen, Klaus Høyer, Mickael Bech, Rikke Høgsted, Jacob Birkler, Rikke Østergaard, Christian Bøtcher, Louise Dinesen, Kristian Kidholm, Jacob Torfing, Lotte Bøgh Andersen, Jakob Kjellberg, Kjeld Møller Pedersen, Michael Bang Pedersen, Søren Brostrøm, Svend Brinkmann, Morten Münster.

Sundhedskonferencen er vores særlige indsats i ønsket om en samlet social- og sundhedssektor med styrket høj faglighed og stærk tværfaglighed. Det er Sundhedskonferencens målsætning at samle professionelle fra forskellige professioner og sektorer i et fælles forum, hvor vi kan være sammen om de hverdagsaktuelle udfordringer og vilkår, som vedrører os alle på tværs af faglighed og instanser. Tværfaglighed (og i særdeleshed tværfagligt samarbejde!) kan være udfordrende, men det er vores klare opfattelse, at tværfaglighed først og fremmest er berigende, nyskabende – og helt grundlæggende for en velfungerende og helhedsorienteret praksis såvel som grundlæggende for frugtbar og robust vidensformidling, udvikling og forskning. Sundhedskonferencens overordnede formål er således at formidle viden på tværs af professioner og sektorer, som gør en forskel i praksis, samtidig med, at vi med Sundhedskonferencen skaber et mødested på tværs.

Styregruppe

Daniel Nyboe Andersen er Konferencechef for Sundhedskonferencen og fast moderator på dagen. Daniel har mange års erfaring med vidensformidling og planlægning, tilrettelæggelse og afvikling af store arrangementer, herunder fagkonferencer. Daniel er universitetsuddannet i kommunikation, og har desuden mange års organisatorisk og politisk erfaring. Daniel er direktør for Danske Fagkonferencer i hvilket regi Sundhedskonferencen og andre store danske fagkonferencer afholdes, herunder Ledelseskonferencen (www.ledelseskonferencen.dk) og Børnekonferencen (www.bornekonferencen.dk).

Laura M. Holm W. er chef for Sundhedskonferencen, herunder det faglige indhold. Laura har stor erfaring med at stå i spidsen for og planlægge store faglige arrangementer med fokus på emner som offentlig ledelse, sundhed, arbejdsmiljø og teknologi. Laura er uddannet læge i 2007 fra Aarhus Universitet og har flere års erfaring som klinisk læge på forskellige hospitaler og afdelinger samt fra almen praksis. Laura er forsker ved University of Nordland (Norge) på det tværprofessionelle institut for forskning i Praktisk Kundskab. Laura’s forskning omhandler diagnoser som begreb og fænomen, herunder særligt den diagnostiske proces. Laura interesserer sig endvidere for decision making, artificial intelligence, expertisebregrebet, kausalitetsteori, evidence-based medicine, epidemiologi og forskningsmetode.

Steen Wackerhausen er tilknyttet Sundhedskonferencens faglige del. Steen Wackerhausen er professor emeritus ved Aarhus Universitet. Steen har en uddannelsesmæssig baggrund i henholdsvis filosofi og psykologi. Han har tidligere arbejdet bl.a. på Roskilde Universitet, University of California (UCSD), University of Hawaii (Manoa), UC Berkeley og Victory University of Wellington (New Zealand). Herudover gæsteunderviser på talrige andre universiteter i udland og indland. Hovedparten af Steens forskningsaktiviteter har været og er af tværfaglig karakter, og hans publikationer er derfor at finde inden for en bred vifte af forskellige fagtidsskrifter og bøger (med emner så forskellige som kunstig intelligens, evolution, epistemologi, læring, tavs viden, professionsstudier, videnskabsteori, forskningsmetodik, refleksion og kognition, sprog, sundhed, offentlig ledelse etc.).