Sundhedskonferencen

Comwell Bygholm Horsens

Foredragsholdere

Marie Storkholm – Jakob Kjellberg – Anne Mette Kjeldsen – James Høpner – Henrik Tingleff – Birthe Dinesen

Velkommen til Sundhedskonferencen

Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 11. september 2024, hvor Sundhedskonferencen afholdes i de smukke, nyistandsatte rammer på Comwell Bygholm Park i Horsens.

På Sundhedskonferencen vil du være i selskab med flere hundrede chefer, ledere, medarbejdere, konsulenter og undervisere fra alle dele af social- og sundhedssektoren, uanset profession. Vi har samlet et stærkt hold af foredragsholdere – anerkendte fagligheder med noget på hjerte samt lyst til og sans for at formidle.

Du vil blive opdateret bredt på sundhedsområdet og få overblik over aktuelle sundhedspolitiske dagsordener, strukturændringer, sundhedsøkonomi, sundhedsteknologi og sundhedsledelse. Du vil få ny inspiration og værktøjer til din hverdag som leder, herunder indblik i nye ledelsesveje og kendskab til praktiske ledelseshåndgreb af afgørende betydning for opgaveløsning, samarbejde, faglig stolthed og arbejdsglæde.

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger!

Minireportage fra Sundhedskonferencen 2023

Sundhedskonferencen 2024 byder på skarpe analyser af aktuelle udfordringer:

Marie Storkholm

Frisættelse af medarbejdere giver arbejdsglæde og faglig stolthed: Færdighedslaboratorie som ledelsesgreb

Marie Storkholm er Cheflæge på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, på Regionshospital Horsens. Hun har skrevet Ph.d. om ledelse i sundhedsvæsenet og er ekstern lektor på Århus Universitet. Marie var i 2023 nomineret til ”årets leder” i Danmark for sin evne til at få forskellige fagligheder til at arbejde bedre sammen. Hendes indsats har resulteret i bemærkelsesværdig arbejdsglæde, faglig stolthed og trivsel i en branche, der er under hårdt pres fra mangel på arbejdskraft og økonomiske sparerunder.

Anne Mette Kjeldsen

Fremtidens ledelsesrum har mange værelser: Distribueret ledelse – hvad, hvorfor og hvordan?

Anne Mette Kjeldsen er lektor, ph.d., i offentlig forvaltning og ledelse på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hun har i mere end 10 år forsket og undervist i distribueret ledelse, fagligt samarbejde og medarbejdermotivation indenfor navnlig sundhedsområdet. Sideløbende har hun været studieleder for Den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse samt ansvarlig for ledelsesudvikling -og uddannelse i ledelsescenteret. Anne Mette er forfatter til bogen Distribueret ledelse i den offentlige sektor (2020) og er i 2024 nomineret til årets HR-forskerpris.

Jakob Kjellberg

Sundhedspolitisk analyse: Hvad skal vi forholde os til og hvad kan konsekvenserne blive?

Jakob Kjellberg er professor i sundhedsøkonomi-og politik ved VIVE – det nationale forsknings og analysecenter for velfærd. Jakob har i løbet af en 25-årig karriere beskæftiget sig med stort set alle hjørner af sundhedsvæsenet. Aktuelt er han bl.a. medlem af Sundhedsstrukturkommissionen udpeget af Indenrigs- og sundhedsministeren. Jakob Kjellberg er endvidere forfatter til en lang række videnskabelige publikationer og den mest citerede fagekspert i Danmark på det sundhedsøkonomiske område.

Henrik Tingleff

Når flokdyret spænder ben for psykologisk tryghed: Fejl, feedback og kollektiv intelligens

Henrik Tingleff er psykolog af uddannelse og nysgerrig på mennesker af natur. Han er en internationalt kendt og efterspurgt foredragsholder, underviser og rådgiver inden for alt der handler om at forstå og påvirke mennesker og menneskers adfærd. Særligt når vi skal fungere sammen i større eller mindre grupper. Henrik Tingleff er desuden kendt som vært på Radio4 og forfatter til flere bestsellerbøger, herunder Hjernen på overarbejde (2018) og ikke mindst bestselleren Når Flokdyret Fejler – hvorfor vi kloge mennesker træffer så mange ukloge beslutninger (2022): https://www.henriktingleff.dk/bog/

James Høpner

Den uperfekte leder: Hvorfor vi snubler og hvordan sårbare sider af dit lederskab kan blive en styrke?

James Høpner har mange års ledelseserfaring og er efteruddannelseschef i Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Han er derudover bestyrelsesformand på Gotvedinstituttet og forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, modstillinger og meningsskabelse. Blandt andet bøgerne, Modstillinger i ledelse (2017),

Meningskabelse, organisering og ledelse (med Sverri Hammer, 2019) samt senest den anmelderoste bog, Den uperfekte leder – meningsskabelse og benspænd i en verden på farten (2021), som Børsen kårede som en af årets bedste ledelsesbøger i 2021.

Birthe Dinesen

Kan vi overlade liv og død til kunstig intelligens: Hvor er vi nu – og om 5 og 10 år?

Birthe Dinesen er professor i digital sundhed & rehabilitering og leder af Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, ExerciseTech, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Birthe Dinesen har været en pioner i det danske sundhedsvæsen inden for digital sundhed.

Foredragsholderne vil bl.a. giver svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilke ”perfekte” forestillinger og forventninger bærer vi ledere rundt på om os selv og andre ledere?
  • Hvilke typiske benspænd forhindrer os i at være de perfekte ledere, som vi gerne vil være – og hvordan kan du blive en bedre leder ved at være mere uperfekt?
  • Hvad er distribueret ledelse – og hvordan kan man arbejde med at afstemme delingen af ledelsesopgaver?
  • Hvordan kan distribueret ledelse være en løftestang for arbejdet med strukturændringer, kvalitetsudvikling og medarbejdertrivsel i sundhedsvæsnet?
  • Hvordan arbejder man med frisættende principper i en hospitalsafdeling – og hvordan sikres transformation og fremdrift? 
  • Hvordan kan en udviklingskultur, hvor alle er inviteret ind, sikre en stabil personalegruppe, hvor mange tager medansvar og trives?
  • Hvorfor falder den kollektive intelligens i jeres team på trods af troen på det modsatte?
  • Hvordan står ”egodyret” i dig og andre i vejen for fair og ærlig feedback – og hvad kan vi gøre ved det?’
  • Hvorfor er vi ikke designet til at være trygge i teams – og hvordan spænder det ben for psykologisk tryghed?
  • Hvorfor skal sundhedsvæsenet reformeres og hvilke tanker ligger der bag anbefalingerne?
  • Hvad kan konsekvensen af reformerne blive – for dig, medarbejdere og patienter?
  • Hvilke digitale teknologier kan vi se om 5 & 10 år og hvilke etiske dilemmaer kan vi forvente at skulle tage stilling til?
  • Hvordan kan vi forberede os på fremtidens teknologi som patient, pårørende og sundhedsprofessionel?