Kristian Kidholm

Udvikling af digitale behandlingstilbud til danske hospitalspatienter – hvor langt er vi, hvad gør det godt for og hvor ligger udfordringerne?

I dette foredrag beskrives status for udvikling af digitale behandlingstilbud til danske hospitalspatienter, herunder de teknologier som i tiden efter pandemien fylder mest på sygehusene, såsom videosamtaler, hjemmemonitorering og apps til patienter. Denne udvikling startede for alvor under pandemien, hvor vi skulle skabe adgang til behandling. Udviklingen er fortsat i højt tempo siden og målene er nu ændret til dels at handle om (1) at gøre hverdagen og behandlingsforløbet lettere for patienter med bl.a. kronisk sygdom og dels (2) at få sundhedsvæsnet til at hænge bedre sammen i en tid med personalemangel. Men selvom teknologierne er taget i brug indenfor mange specialer og antallet af brugere vokser år for år, er vi stadig ikke helt i mål. Vi skal fortsætte udviklingen, og vi skal have fokus på udfordringerne, som bl.a. er: Den begrænsede deling af data, valget af de rigtige teknologier til de rigtige patienter, og hvordan vi får patienterne og personalet med i udviklingsprocessen.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende:

• Er vi kommet langt nok med at indføre digitale tilbud til patienterne?
• Hvorfor skal personalet bruge tid på at implementere nye teknologier i en presset hverdag?
• Hvorfor kræver de digitale teknologier at sundhedsvæsenets forskere arbejder på helt nye måder?

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm er innovationsprofessor og forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) på Odense Universitetshospital og SDU, hvortil er knyttet knap 30 ph.d.-studerende, som forsker i digitale sundhedsteknologier. Kristian er særligt optaget af, hvordan vi måler værdien af de nye sundhedsteknologier, og hvordan forskningen kan udpege de teknologier, som giver værdi for pengene. Kristian er en af nordens førende eksperter på området og medlem af det nationale Behandlingsråd under Danske Regioner.