Vibeke Lunding Gregersen & Louise Dinesen

Ledelse af bæredygtige fællesskaber: Hvorfor er menneskelige relationer kernen i det hele?

I dette foredrag præsenteres du for forskningsbaseret viden om og inspiration til, hvordan du og dine sundhedsfaglige kolleger kan bidrage til at skabe arbejdskulturer, der understøtter mental bæredygtighed og et velfungerende samarbejde internt og på tværs i organisationen. Fokus vil være på betydningen af omsorg og menneskelige relationer, som kernen i det sundhedsfaglige arbejde med patienter og i skabelse af bæredygtige arbejdsfællesskaber, som medarbejdere og ledere trives i og ønsker at være en del af (også i lang tid).

Foredraget tager udgangspunkt i forskning om compassion, socialpsykologi, arbejdsmiljø og vores fælles menneskelige natur. Der er tale om et engagerende foredrag i selskab med to af landets erfarne og dygtige erhvervspsykologer og bestsellerforfattere, Vibeke Lunding-Gregersen og Louise Dinesen. Louise og Vibeke står bag en lang række solide indsatser i både offentlige og private organisationer, og deres speciale er bæredygtig ledelse og arbejdsmiljø under komplekse betingelser og i højrisikomiljøer, f.eks. i politik, i Forsvaret og i sundhedssektoren.

Louise og Vibeke er forfattere til flere bøger om relationer, og de er kendt fra podcast-serien Lederhjerne.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

• Hvorfor er menneskelige relationer kernen i det hele – og hvad siger forskningen?
• Vi hører mere og mere om compassion, men hvad er det, og hvad har det med alt fra rekruttering og trivsel til smerter og indlæggelsestider at gøre?
• Hvordan kan du bruge compassion som ledelsesværktøj til at løfte både din egen og dine medarbejderes trivsel såvel som faglige præstationer?

Vibeke Lunding Gregersen & Louise Dinesen

Vibeke Lunding Gregersen er autoriseret erhvervspsykolog og arbejdsmiljørådgiver, bestsellerforfatter, ledelsesrådgiver og stifter af og direktør i Mindwork. Vibeke står bag en lang række indsatser i både private og offentlige organisationer med fokus på compassion og psykologisk tryghed. Hun er desuden kendt som forfatter til bogen, Kort og godt om compassion (2019) samt bestsellerbogen, Hjernen på overarbejde (2018), og hun er sammen med Louise Dinesen vært på podcastserien Lederhjerne.

Louise Dinesen er erhvervs- og krisepsykolog, stifter af og chefpsykolog i Dinesen &You og autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Louises speciale er ledelse, psykisk arbejdsmiljø og transitioner. Hun har mange års erfaring med professionel udvikling af ledere og organisationer samt opbygning af psykologisk tryghed og sunde kulturer i arbejdsfælleskaber. Louise er forfatter til bogen, Kort og godt om kriseledelse (2021) og står sammen med Vibeke Lunding-Gregersen bag podcastserien, Lederhjerne.