Christian Bøtcher Jacobsen

Rekruttering og tilknytning på sundhedsområdet: Hvad vi ved, der virker?

Sundhedsvæsenet mangler allerede arbejdskraft, og det ser kun ud til at blive en endnu mere presserende udfordring i de kommende år. Det kommer til at kræve, at sundhedsvæsenet formår at skabe tilknytning for medarbejderne, så de har lyst til at være der og bidrage mest muligt. Og det kræver også, at der rekrutteres medarbejdere med nye kompetencer på de områder, hvor der er brug for det. Selvom rekruttering og tilknytning skal ses i sammenhæng, kræver de ret forskellige tilgange og tiltag. Oplægget tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden om, hvad vi ved, der virker, når målet er at sikre medarbejdere med de rette kompetencer på sundhedsområdet.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

• Hvad er de vigtigste faktorer for at rekruttere og skabe tilknytning for ansatte i sundhedsvæsenet?
• Hvordan kan ledelse gøre en forskel i forbindelse med rekruttering og tilknytning?
• Hvilke overlap og forskelle er der mellem at rekruttere og skabe tilknytning?

Christian Bøtcher Jacobsen

Christian Bøtcher Jacobsen er professor i sundhedsledelse ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus universitet. Han forsker og underviser i offentlig ledelse, medarbejderes motivation, resultatskabelse og rekruttering med særligt fokus på sundhedsvæsenet.