Jakob Kjellberg

Sundhedsvæsenet udfordringer – hvad skal vi forholde os til i de kommende år?

I december 2022 tiltrådte den nye regering, som har et stærkt fokus på sundhedsvæsenet, og i starten af 2023 nedsættes en sundhedsstruktur-kommission. På Sundhedskonferencen vil Jakob Kjellberg tage udgangspunkt i de emner, som bliver taget op i forbindelse med strukturarbejdet. Der vil således blive tale om et foredrag med aktuelle sundhedspolitiske emner som omdrejningspunkt. Ifølge Jakob Kjellberg vil det komme til at handle om den forventelige fremtidige sundhedsstruktur, herunder betydningen for regioner, kommuner, nærhospitaler, finansiering og meget mere. Disse emner vil blive præsenteret, diskuteret og sat i perspektiv.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

• Hvorfor skal sundhedsvæsenet reformeres?
• Hvad er det væsentligste for et bæredygtigt sundhedsvæsen i Danmark?
• Hvilken betydning får nærsygehuse og klynger i det samlede sundhedsvæsen?

Jakob Kjellberg

Jakob Kjellberg er professor i sundhedsøkonomi-og politik ved VIVE – det nationale forsknings og analysecenter for velfærd. Jakob har i løbet af en 25-årig karriere beskæftiget sig med stort set alle hjørner af sundhedsvæsenet. Aktuelt er han bl.a. medlem af Sundhedsstrukturkommissionen udpeget af Indenrigs- og sundhedsministeren. Jakob Kjellberg er endvidere forfatter til en lang række videnskabelige publikationer og den mest citerede fagekspert i Danmark på det sundhedsøkonomiske område.