Anne Mette Kjeldsen

Fremtidens ledelsesrum har mange værelser: Distribueret ledelse – hvad, hvorfor og hvordan?

Distribueret ledelse handler om, at ledere og medarbejdere deles om at udøve ledelse. Det stiller store krav til begge parter – men det rummer også potentiale for store gevinster, når ”ledelsesrummet får flere værelser”. Foredraget sætter fokus på, hvad distribueret ledelse er, hvordan det udøves, og hvilke resultater det kan være med til at skabe i et sundhedsvæsen, der er udfordret af kompleksitet og knappe ressourcer på både leder- og medarbejdersiden. For at lykkes med distribueret ledelse er det vigtigt, at delingen af ledelsesopgaver er afstemt. Foredraget vil derfor også handle om arbejdet med afklare retning og rammer for den delte ledelse, og hvordan distribueret ledelse kan udfordre traditionelle leder- og medarbejderroller. Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvad er distribueret ledelse, og hvordan udøves det?
  • Hvordan kan man arbejde med at afstemme delingen af ledelsesopgaver?
  • Hvordan kan distribueret ledelse være en løftestang for arbejdet med strukturændringer, kvalitetsudvikling og medarbejdertrivsel i sundhedsvæsnet?

Anne Mette Kjeldsen

Anne Mette Kjeldsen er lektor, ph.d., i offentlig forvaltning og ledelse på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, og Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Hun har i mere end 10 år forsket og undervist i distribueret ledelse, fagligt samarbejde og medarbejdermotivation indenfor navnlig sundhedsområdet. Sideløbende har hun været studieleder for Den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse samt ansvarlig for ledelsesudvikling -og uddannelse i ledelsescenteret. Anne Mette er forfatter til bogen Distribueret ledelse i den offentlige sektor (2020) og modtog i foråret 2024 årets HR-forskerpris.