Marie Storkholm

Frisættelse af medarbejdere giver arbejdsglæde og faglig stolthed: Færdighedslaboratorie som ledelsesgreb

Frisættelse af den offentlige sektor er et ”hot topic” og Regeringen lover grundlæggende forandringer. Vi skal væk fra nulfejlskultur og millimeterdemokrati. Fremtidens offentlige sektor skal bygge på tillid frem for kontrol. Vi mangler ikke gode teorier eller modeller omkring nye måder at lede og organisere på, men hvad med de konkrete eksempler? Sundhedsvæsnet er presset, og der er behov for nytænkning og markante forandringer. Der er behov for en transformation, som ikke sker uden en kulturændring. I dette oplæg præsenteres både ledelsesteori og praktisk håndgreb.

Cheflæge Marie Storkholm på afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens, har siden 2018 arbejdet målrettet for at opnå netop dette: En kulturændring. De har bl.a. udviklet et færdighedslaboratorie, hvor de tager hul på hverdagens problemer og træner samarbejde – bevidstheden om egne styrker og svagheder, hinanden og de opgaver, som vedvarende ligger foran. Og på 5 år har afdelingen ændret struktur i retning af langt flere teams med mandat og kompetencer til at tage medansvar. En struktur- og kulturændring, som har resulteret i bemærkelsesværdig arbejdsglæde, faglig stolthed og trivsel.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende:

  • Hvordan vi arbejder med frisættende principper i en hospitalsafdeling?
  • Hvordan sikres transformation og fremdrift, når kompleksiteten er høj og nye kompetencer skal udvikles?
  • Hvordan kan en udviklingskultur, hvor alle er inviteret ind, sikre en stabil personalegruppe, hvor mange tager medansvar og trives?

Marie Storkholm

Marie Storkholm er Cheflæge på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler, på Regionshospital Horsens. Hun har skrevet Ph.d. om ledelse i sundhedsvæsenet og er ekstern lektor på Århus Universitet. Marie var i 2023 nomineret til ”årets leder” i Danmark for sin evne til at få forskellige fagligheder til at arbejde bedre sammen. Hendes indsats har resulteret i bemærkelsesværdig arbejdsglæde, faglig stolthed og trivsel i en branche, der er under hårdt pres fra mangel på arbejdskraft og økonomiske sparerunder.