Torsten Lauritzen

Konferencier / ordstyrer ved Sundhedskonferencen Jylland 2016 – Torsten Lauritzentorsten-lauritzen

Torsten Lauritzen er professor, dr.med. på afdeling for almen medicin på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og lægefaglig chefrådgiver for Diabetesforeningen. Torsten Lauritzen har også
32 års erfaring som praktiserende læge i Ebeltoft.

Torsten Lauritzen er medforfatter til mere end 300 videnskabelige artikler, hvoraf flertallet handler om, hvordan man forbedre kvaliteten af det kliniske arbejde med patienter. Han var initiativtager til Sundhedsprojekt Ebeltoft, som undersøgte effekten af et tilbud om helbredsundersøgelser til borgerne, samt initiativtager til et stort internationalt forskningsprojekt om tidlig opsporing af personer med uerkendt diabetes.

Torsten Lauritzen har modtaget flere nationale og internationale priser for sin forskning. Han har også skrevet flere kronikker i dagspressen, senest i Politiken torsdag d. 13.10.2016, hvor han sammen med Frede Olesen og Bo Christensen opfordre til at skabe større sammenhæng i patientbehandlingen ved at skabe et fælles fagligt ledelsesansvar mellem ambulatorier, almen praksis, kommuner og patientforeninger. Den fælles ledelse skal inden for de største sygdomsområder have ansvaret for alle patienter med en given sygdom, fx diabetes, i et geografisk område omkring sygehuset, og på baggrund af tidssvarende kliniske data og patientstilfredshed tage løbende initiativer til kvalitetsudviklingen og teambuilding på tværs af sektorerne med særlig fokus på de ressourcesvage. Baggrunden er, at sygdomsmønster har ændret sig med flere ældre, hvoraf mange har flere kroniske sygdomme, at sygehusvæsnet er blevet højt specialiseret og fragmenteret med en næsten fordobling af ansatte speciallæger, og at kommunerne er blevet en vigtig del af sundhedsvæsnet med ansvar for forebyggelse og rehabilitering, mens der ikke er sket nytænkning og investering i almen praksis, som af fx Sundhedsstyrelsen er tiltænkt en koordinerende rolle i det sammenhængende patientforløb og sundhedsvæsen.

Torsten Lauritzen glæder sig til indlæggene på Sundhedskonferencen, som på en anden måde kan bidrage til et mere sammenhængende sundhedsvæsen og gode patientforløb.

Torsten Lauritzen medvirkede ved Sundhedskonferencen Jylland i 2016.