Susanne Andresen

Eksempel fra praksis: Det Mobile Laboratorium – et succesfuldt samarbejde på tværssusanne-andresen

Susanne Andresen har mange års erfaring med både udfordringer og muligheder i forbindelse med tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren. På Sundhedskonferencen 2016 vil hun holde oplæg med udgangspunkt i et eksempel fra praksis om succesfuldt samarbejde på tværs; Det Mobile Laboratorium. Susanne Andresen vil give en kort beskrivelse af det mobile laboratoriums funktion, for derefter at fortælle om initiativgruppen og buspersonalets erfaringer med at arbejde tværfagligt og tværsektorielt. Susanne Andresen vil give en beskrivelse af de udfordringer, som de møder, og som de har mødt, men især vil hun gerne fremhæve de fordele og kvalitetsforbedringer, som det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde genererer. ”Kendskab giver venskab”.

Susanne Andresen

Susanne Andresen er uddannet bioanalytiker i 1990 og arbejder som bioanalytikerunderviser på Klinisk Biokemisk Afdeling på Køge Sygehus. Fra 2004 til 2015 var Susanne Andresen laboratoriefaglig konsulent, hvor hun stod for den daglige kontakt til almen praksis herunder undervisning af personale ansat i almen praksis. Siden 2015 har Susanne Andresen desuden været med til implementering af Det Mobile Laboratorium, som er en bus, der er indrettet som laboratorie. Susanne Andresen står i dag for den daglige drift. Hun har desuden været engageret i planlægning af ”Det tværfaglige symposium for sundhedspersonale med mellemlang videregående uddannelse, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde og Køge” samt været temaunderviser for elever på Køge gymnasium.

Susanne Andresen medvirkede ved Sundhedskonferencen Jylland i 2016.