Sophie Hæstorp Andersen

Sophie Hæstorp Andersen (S) er regionsrådsformand for regionsrådet i Region Hovedstaden, og hun er den politiske frontfigur for nogle af landets største og højest specialiserede hospitaler.
Hun er medlem af Danske Regioners bestyrelse, formand for Vækstforum i Hovedstaden, medlem af styregruppen for samarbejdet om Greater Copenhagen and Skåne Committee. Hun er uddannet kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet i 2006. Det er ikke kun udviklingen af et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der ligger hende på sinde, men at alle – uanset hvor de bor, og hvor meget de tjener, eller hvad de fejler – skal have den bedste behandling, og at hovedstaden skal være en stærk motor for vækst og arbejdspladser i hele regionen.

medvirkede ved Sundhedskonferencen 2018 Sjælland

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.

Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.