Thomas Milsted

Hvordan knækker vi stresskurven og vender udviklingen?

I 1880 skrev læge og biolog Horatio Curtis Wood Jr. i sin bog ”Brain-Work and Overwork” følgende: ”Der eksisterer både inden for og uden for lægekundskabens rækker en bred overbevisning om, at konsekvenserne af det moderne liv viser sig i en stadigt stigende mængde af nervesygdomme”.

Bekymringer om stress og dets udbredelse i samfundet er ikke ny. Så spørgsmålet er imidlertid, hvorfor vi stadig ikke handler effektivt og målrettet på de ’pip’ der kommer fra videnskaben? Hvorfor bliver vi ved med at skabe samfund og miljøer, som mange ikke synes at kunne tåle? Hvordan knækker vi stresskurven og vender udviklingen? Måske er det ikke mangel på viden, der er problemet?

Oplæggets omdrejningspunkt er de årsager til og forklaringer på stress, der har været gennem tiderne på, og ikke mindst hvorfor det er så svært at vende udviklingen og få knækket stresskurven. Stress er et naturfænomen, men definitionerne er skabt af mennesker. Menneskers perspektiv er afgørende for måden hvorpå vi ser på naturens fænomener – og perspektivet er afgørende for de metoder vi tænker er mest nyttige for at komme stressen til livs. Derfor et det helt grundlæggende at undersøge og være nysgerrige på det forskellige perspektiver, der er i spil i forhold til stress? Om perspektiverne er moralske eller patologiske, økonomiske eller humanistiske, individualistiske eller strukturelle, bæredygtige eller brutale? Dette er af største betydning, når en organisation – en arbejdsplads – vælger teorier og metoder til at komme stress til livs.  

Foredraget giver bl.a. svar på følgende centrale spørgsmål:

  • Mangler vi reelt mere viden for at knækkestresskurven – eller er det perspektivet vi skal se nærmere på?
  • Hvordan er perspektivet på stress i din organisation – moralsk eller patologiske, økonomisk eller humanistisk, individualistisk eller strukturel, bæredygtig eller brutal?
  • Hvilke effektive teorier og metoder skal I vælge for at vende stresskurven på jeres arbejdsplads?

Thomas Milsted

Thomas Milsted har arbejdet med arbejdsmiljø i mere en to årtier. Specielt indenfor emner som ledelse, stress, forebyggelse af sygefravær, bæredygtigt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og motivation. Thomas Milsted har i 15 år været leder af Center for Stress og Trivsel og siden været generalsekretær i Stresstænketanken. Han er forfatter til en lang række af bøger og skriver fast for A4 og POV (Point of View International). Thomas Milsted er en meget rutineret foredragsholder, som er kendt for sine gode formidlingsevner og for at give tilhørerne konkrete værktøjer til brug i praksis.