Faglig enhed

Jens Christoffersen, forhenværende overlæge i Pædiatri samt kræftrådgiver v. Kræftens Bekæmpelse, Hasseris, Aalborg

Steen Wackerhausen, ph.d., professor på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Laura Holm, læge, ph.d. studerende v. University of Nordland (UiN), Norge

Emil Sørensen, fysioterapeut ved Område Syd, Risskov, Aarhus

Lyng Gregersen, sociolog, Økonomi- og Analysekonsulent, Borgercenter Børn og Unge, København

Anne-Cathrine Wackerhausen, filosof, kandidat fra i Aarhus Universitet

Anne H. Jensen, sociolog, projektmedarbejder at Danmarks Akkrediteringsinstitution

Elisa Sørensen, socialpædagog, Bofællesskabet Rugmarken, Hedensted

Kristian Kongshøj, ph.d., forsker ved Department of Political Science, Aalborg Universitet

Hanne Roed, socialrådgiver og c.s.p., Aarhus Kommune

Nana Skovgaard Andersen, læge, Region Hovedstadens Psykiatri

Ulla Holm, afdelingssygeplejerske, Børn og Unge Klinik, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt

 

Styregruppe for den Faglige Enhed under Sundhedskonferencen:

Laura Holm, læge, ph.d. fellow (UiN,), tilknyttet RUML v. Aarhus Universitet
Steen Wacherhausen, professor på Aarhus Univeristet og leder af RUML