Samarbejdspartnere

For at sikre et højt fagligt niveau er Sundhedskonferencen arrangeret i tæt faglig dialog med RUML under Aarhus Universitet. RUML er en flerstrenget, tværfaglig forskningsenhed under ledelse af professor Steen Wackerhausen og med Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet, som vært. En række gæsteprofessorer, associated research fellows, postdocs, projektmedarbejdere forskningsassistenter, Ph.d.-studerende m.v. har været/er tilknyttet RUML og dets projekter (herunder gæsteprofessorerne Hubert Dreyfus, Stuart Dreyfus, Maxime Sheets-Johnstone, Augustine Shutte, Hunter McEwan, Anders Lindseth, Chris Johns m.fl., hvoraf de fleste er tilknyttet RUML som honorary research fellows).

For at sikre at Sundhedskoneferencens indsats er relevante, praksisnære og tidsaktuelle er Sundhedskonferencen arrangeret i dialog med fagpersoner med særlig interesse for konferencens tematik samt repræsentanter fra konferencens tværfaglige målgruppe. Sundhedskonferencens Faglige Enhed har bl.a. følgende medlemmer, som på forskellig vis medvirker til projektets realisering:

Jens Christoffersen, Pensioneret Overlæge i Pædiatri og Kræftrådgiver, Hasseris, Aalborg

Steen Wackerhausen, Ph. D., Professor på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Laura Holm, Læge, Ph. D. studerende v. University of Nordland (UiN), Norge

Emil Sørensen, Fysioterapeut ved Område Syd, Risskov, Aarhus

Lyng Gregersen, Sociolog, Økonomi- og Analysekonsulent, Borgercenter Børn og Unge, København

Anne-Cathrine Wackerhausen, Specialestuderende i filosofi v. Aarhus Universitet

Anne Holm Jensen, Nyuddannet sociolog sommer 2016, speciale vedr. Diabetesforbyggelse og bevægelse i folkeskolen, Københavns Universitet

Elisa Sørensen, Socialpædagog, Bofællesskabet Rugmarken, Hedensted

Kristian Kongshøj, Ph. D., Forsker ved Department of Political Science, Aalborg Universitet

Nana Skovgaard Andersen, Læge, Psykoterapeutisk Center, Stolpegård, Gentofte

Hanne Roed, Socialrådgiver og c.s.p., Aarhus Kommune