Rikke Høgsted

Belastningspsykologi – bliver du tykhudet eller tyndhudet, når presset stiger?

Arbejdet med behandling og pleje af andre mennesker er både berigende og meningsfuldt. Der vil ofte være tale om et vigtigt øjeblik, eller en vigtig periode, i det andet menneskes liv, som man som sundhedsfaglig vil kunne bidrage til på en fagligt god og omsorgsfuld måde. For at forblive både professionel og omsorgsfuld, er det imidlertid vigtigt at have blik for de høje følelsesmæssige krav og potentielle mentale slitage, så man ikke udvikler en mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed, forråelse eller omsorgstræthed. Man skal – både som leder og medarbejder – igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret med risiko for at blive tyndhudet. Eller modsat, underinvolveret og med risiko for at blive tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde.

Rikke vil i foredraget komme omkring både belastningspsykologiens anatomi – det vil sige, hvad gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster; hvilke faresignaler skal man være opmærksom på hos både de andre og en selv; ideer til hvad alle i organisationen kan gøre for at forebygge og et bud på et nyt, fælles sprog til at tale med hinanden om emnet.

Rikke Høgsted

Rikke Høgsted er leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi, cand.psych. og specialist i psykotraumatologi og psykoterapi. Rikke har arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har en bred og dybdegående erfaring med arbejdet i mentale risikoerhverv som både medarbejder og leder. Hun har løst krise-psykologiske opgaver i både Irak og Afghanistan og ydet danske rederier akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden.

Rikke udgav i 2018 Grundbog i Belastningspsykologi – forebyggelse af primær og sekundær traumatisering og i 2020 onlinekurset Digitalt grundkursus i belastningspsykologi, som mange både små og store arbejdspladser har gennemført. Kurset er omdrejningspunktet i et stort sygefraværsprojekt målrettet håndtering af høje følelsesmæssige krav. Projektet bliver evalueret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (FølHosp). Rikke står endvidere bag forsvarets serie af bøger og pjecer til pårørende.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

• Hvad kan vi lære om mentale belastninger af Julefreden ved Vestfronten, 2. verdenskrig og en afdød østrigsk professor i neurologi og psykiatri?
• Hvad er det største psykologiske benspænd ift. et godt psykisk arbejdsmiljø?
• Er det bedre at blive tyndhudet end tykhudet under pres?