Steen Wackerhausen

Sprogets magt og forstandens forhekselse

Steen Wackerhausen

I sit foredrag ”Sprogets magt og forstandens forhekselse” på Sundhedskonferencen 2016 vil Steen Wackerhausen se på ”oversprog” og ”undersprog” i den offentlige sektor og i tværfagligt samarbejde. Han vil illustrere og argumentere for, hvordan der ofte er ”sprogkamp” mellem professioner i et tværfagligt samarbejde, men også hvordan New Public Management (NPM) har skabt et økonomi- og markedsorienteret ”oversprog”, hvori de forskellige professioner og offentlige institutioners målsætninger og ”produktivitet” skal formuleres og afrapporteres. Og hvordan NPM-sproget udgør en snigende trussel både mod ”professions-sprog” og ”menneske-sprog” – og i sidste instans skaber en ”forhekselse af forstanden” og dehumanisering, både af professionsudøver og professionsbruger.

 

Steen Wackerhausen

Steen Wackerhausen er professor ved Aarhus Universitet samt University of Nordland (Norge) og har uddannelsesmæssig baggrund i henholdsvis filosofi og psykologi. Han har tidligere arbejdet bl.a. på Roskilde Universitet, University of California (UCSD), University of Hawaii (Manoa), UC Berkeley og Victory University of Wellington (New Zealand). Herudover gæsteforelæser på talrige andre universiteter i udland og indland.

Hovedparten af Steen Wackerhausens forskningsaktiviteter har været og er af tværfaglig karakter, og hans publikationer er derfor at finde inden for en bred vifte af forskellige fagtidsskrifter og bøger (med emner så forskellige som kunstig intelligens, evolution, epistemologi, læring, tavs viden, professionsstudier, videnskabsteori, forskningsmetodik, refleksion og kognition, sprog, sundhed, offentlig ledelse etc.).

Steen Wackerhausen medvirkede ved Sundhedskonferencen 2017 Sjælland

Steen Wackerhausen medvirkede ved Sundhedskonferencen 2016 Jylland