Søren Voxsted

Stigende kompleksitet: Ledelse af en samlet sundhedssektorSoeren Voxted

Kompleksiteten er stigende i sundhedssektoren. Det bliver ofte fortalt. Men på hvilken måde stiger kompleksiteten, og hvad har det afkonsekvenser for ledelse? Den stigende kompleksitet gør noget ved de ansattes behov for ledelse. Dette gælder også indenfor social- og sundhedsområdet, hvor der er sket en opgaveglidning. For 20 år siden var forebyggelse, sygdomsbehandling og pleje adskilt. Forebyggelsesindsatsen blev varetaget af nogle få specialister og kommunikationsfolk, primært læger og sygeplejesker tog vare om de syge på hospitalerne og i klinikker, mens kommunerne tog sig af pleje af ældre og borgere med funktionsnedsættelser. I dag er de tre dele af sundhedssektoren smeltet sammen, hvorfor det plejepersonale, der i sin tid blev ansat til at gøre rent hos åndsfriske Fru Jakobsen, i dag tager sig af pleje af borgere, der er blevet udskrevet fra hospitalet langt tidligere end før i tiden. Der er dermed etableret en opgaveglidning mellem kommuner og regioner. En opgaveglidning som på afgørende vis stiller nye krav til de ansatte. Dette bidrager til en udvikling, hvor der – efter en årrække med fokus på selvledelse, distribueret ledelse og tilsvarende – igen er behov for nærværende og faglig ledelse. De skærpede krav medfører, at de ansatte i stigende omfang efterspørger en leder tæt på.

 

Søren Voxsted

Søren Voxted er Cand. Merc. i personaleledelse, Ph.D. og ansat som lektor ved Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet. Søren har gennem flere år forsket og undervist i offentlige ledelse med særlig fokus på frontlinjelederne. I dette arbejde har Søren argumenteret for, at der er behov for faglig ledelse – men en variant af faglig ledelse, om er forskellige fra tidligere tiders leder som ”den bedste blandt lige”. Det er en variant af faglig ledelse i overensstemmelse med de skærpede krav, der stilles til ansatte aktuelt. Søren er forfatter til flere bøger, bl.a. Forandring af Organisationer (2013).

Søren Voxsted medvirkede ved Sundhedskonferencen 2017 Jylland og 2018 Sjælland