Sine Lehn Christiansen

Sine Lehn Christiansen

Sine Lehn Christiansen

Samarbejde på tværs – hvorfor er det udfordrende?

På sundhedskonferencen vil Sine Lehn-Christiansen holde foredrag med udgangspunkt i sin seneste bog Tværprofessionelt samarbejde i sundhedsfaglig praksis (2016). Tværprofessionelt samarbejde er en grundsten i sundhedsvæsenet; langt de fleste sundhedsprofessionelle arbejder sammen med andre professioner. Men sundhedsvæsenet har forandret sig ganske grundlæggende de seneste 10 år, og derfor er det der skal samarbejdes om, og de grænser der skal samarbejdes over forandrede. Ofte taler man om samarbejdet, som noget der primært kalder på personlige kompetencer, men Sine Lehn-Christiansens forskning viser, hvordan der er mange andre udfordringer på spil i samarbejdet på tværs, og det er de ting, vi må forstå og håndtere, hvis samarbejdet for alvor skal rykke.

Sine Lehn-Christiansen

Sine Lehn-Christiansen er cand. mag., ph.d., lektor ved RUC og forsker. Hun har gennem de sidste 10 år forsket i sundhedsprofessionelle, sundhedsuddannelser og tværprofessionelt samarbejde i lyset af de forandrede vilkår i sundhedssektoren. Sine Lehn-Christiansen er optaget af klinikken som kontekst for læring og samarbejde og hvordan det kan være at vi på trods af et massivt fokus på kvalitet stadigvæk har store udfordringer med at få det tværgående samarbejde til at fungere tilfredsstillende. Hun er ansat på Roskilde Universitet, men med arbejdsplads på Rigshospitalet, hvor hun sammen med klinikere arbejder på at udvikle viden og kompetencer til læring på tværs af kliniske specialer, afdelinger og sektorer.

Sine Lehn-Christiansen medvirkede ved Sundhedskonferencen 2018