Sally Khallash

Sally Khallash

Sally Khallash

Hvorfor vi træffer dårlige beslutninger og hvordan vi kan rette op på dem?

Hver dag træffer du et stort antal beslutninger, som har en konsekvens for patienters og arbejdspladsens ve og vel. Men når det skal gå hurtigt, kan selv de bedste af os træffe ubevidst irrationelle beslutninger og i værste fald skade os selv, patienterne eller organisationen. Det skyldes, at vi i en kompleks og krævende hverdag oftere er påvirket af vores kognitive bias og tommelfingerregler, som vi bruger til hurtigt at vurdere en situation, og som kan lede os til at tage mangelfulde eller irrationelle beslutninger.

Sallys oplæg handler om forstå psykologien bag gode beslutningsprocesser og at lære de teknikker, der gør det lettere at træffe bedre beslutninger. Med afsæt i adfærds- og beslutningsteori og konkrete cases fra bl.a. sundhedsområdet, vil oplægget øge bevidstheden om vores kognitive bias´ styrke og påvirkning og pege på, hvordan du med relativt små ændringer kan skabe stor forbedring i dit arbejde.

Sally Khallash

Sally Khallash har arbejdet med adfærdsøkonomi og beslutningsteori i en årrække, blandt andet som underviser på Harvard og CBS. Hun har en baggrund som strategikonsulent og forretningsudvikler i privat og offentlig regi, hvor hun har arbejdet med en række multinationale virksomheder samt nationale og overnationale institutioner. Hun er ligeledes CEO i Behavioural Strategy og forfatter til flere bøger om adfærdsøkonomi og beslutningsstrategi. Sally er Cand.Scient.Pol., forskningskonsulent ved Oxford Universitet og i gang med en MPA ved Harvard Kennedy School. I 2012 blev Sally udnævnt af Berlingske som Top100 talent i 2012 og som Marshall Memorial Fellow i 2013.

Sally Khallash medvirkede ved Sundhedskonferencen 2018