Kjeld Møller Pedersen

Er kvalitet kun noget i beskuerens øjne – eller kan vi gøre det operationelt og måleligt?Billede Kjeld Møller Pedersen

Vi har talt om kvalitet og kvalitetsinitiativer siden først i halvfemserne, men vi tumler stadigvæk med problemstillingen. På sygehusene har vi skrottet Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, og erstatter den med 8 nationale kvalitetsmål: Er det et fremskridt, og hvor langt er vi kommet med at implementere de 8 nationale mål. DDKM er indført i almen praksis og på apotekerne medens det er frivilligt i kommunerne? Hvorfor? Hvordan undgår vi at skabe bureaukrati, og hvordan sikrer vi at bedre kvalitet er lig med bedre patientbehandling?

Kjeld Møller Pedersen

Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedsøkonomi- og politik ved Syddansk universitet. Kjeld Møller Pedersen har været medlem af Erik Juhl udvalget fra 2007-2013, hvor han rådgav regeringen i forhold til akutsygehusene (”supersygehusene”). Desuden har Kjeld Møller Pedersen været formand for det rådgivende udvalg for sundhedsvæsenet fra 2001 til 2003 samt Amtssundhedsdirekør i Vejle Amt fra 1987 til 1991. Kjeld Møller Pedersen er forfatter til en lang række bøger, senest bogen Dansk Sundhedspolitik (april 2018, Munksgaard).

Kjeld Møller Pedersen medvirkede ved Sundhedskonferencen 2018