Jacob Torfing

Ledelse af samskabelse og samskabt styring

Den offentlige sektor befinder sig i et krydspres mellem stigende forventninger til offentlige serviceløsninger og knappe offentlige ressourcer. Samskabelse tilbyder et attraktivt alternativ til grønthøsterbesparelser og endeløse rationaliseringsbestræbelser, idet der er fokus på mobiliseringen af vigtige samfundsressourcer og på skabelse af innovative løsninger. Samskabelse kræver etablering af platforme, arenaer og netværkssamarbejde og kalder desuden på udvikling af nye ledelsesformer. Den offentlige sektors organisation skal også udvikles, hvis samskabelse skal blive et omdrejningspunkt for den offentlige serviceproduktion. Her er det ikke nok at lancere nye strategiplaner fra oven. Der er behov for samskabt styring bl.a. via MED systemet.

Jacob Torfing er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har desuden en Master og Ph.d. grad fra University of Essex. I 2016 erhvervede kan sig doktorgraden i offentlig forvaltning. Han er professor i Politik og Institutioner på Roskilde Universitet, hvor han er forskningsleder af The Roskilde School of Governance. I mere en 200 artikler og 30 bøger har han gennem de sidste 30 år analyseret den offentlige sektors udvikling med særlig fokus på betydningen af netværksstyring, samskabelse og samarbejdsdrevet innovation. I de senere år har han desuden fokuseret på nye former for styring og ledelse i netværkssamfundet.
 
3 spørgsmål, som foredraget giver svar på:

Hvorfor er samskabelse en central strategi for den offentlige sektor?

Hvordan kan man lede samskabelse?

Hvordan omstiller vi den offentlige sektor til samskabelse?