Jakob Kjellberg

Et nærværende sundhedsvæsen – hvad vil det kræve?

Flere ældre, ny teknologi og nye krav fra patienterne! Udfordringerne er velkendte, men hvordan indregnes disse faktorer i planlægningen, dimensionering og finansiering af sundhedsvæsenet? Og hvad er konsekvenserne for personale og ledere, hvis der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem de krav, der stilles, og de ressourcer der disponeres? Fra et sundhedsøkonomisk perspektiv sammenholdes de politiske ambitioner med den faktiske betalingsvilje, og der sættes spot på de aktuelle muligheder, der er for at bygge bro mellem de ønsker, der til sundhedsvæsenet, herunder fx arbejdsdelingen mellem almen praksis, kommunerne og hospitalerne.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan hænger finansieringen og dimensioneringen af sundhedsvæsenet samme med de udfordringer der er?
  • I hvilke sektorer er udfordringerne størst?
  • Er der behov for at ændre arbejdsdelingen i det samlede sundhedsvæsen?

Jakob Kjellberg

Jakob Kjellberg er professor ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Jakob Kjellberg har over 20 års erfaring med at gennemføre sundhedsøkonomiske analyser og evalueringer i sundhedsvæsenet. Fokus for evalueringerne spænder fra vurderinger af lægemidlers omkostningseffektivitet, fx om nye dyre lægemidler bør være end del af standardbehandling, til analyser af afregningssystemers konsekvenser for fx indikationsskred og ventelisteudvikling. Jakob har gennemført en lang række opgaver for blandt andet Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, Lægeforeningen, hospitaler og lægemiddelindustrien.