Jacob Birkler

Nærvær på distancen – etiske refleksioner

Vi oplever stadig mere korttidskontakt i sundhedsvæsenet og kommunikation finder ofte sted på distancen via forskellige tele-teknologier. Men kan der opstå en etisk forseelse, når nærvær erstattes med nærhed på distancen?

Jo mere vi arbejder på fysisk afstand af patienten desto vigtigere bliver refleksionen over, hvornår situationen kræver, at jeg er fysisk tilstedeværende. Det handler ikke om at romantisere den fysiske nærhed eller kritisere nye tekniske muligheder. De etiske refleksioner handler tværtimod om, hvornår tilstedeværelsen er nødvendig til håndtering af den etiske situation. 

Teknologi kan skabe nærhed, men kun mennesker kan skabe nærvær. Hvor nærhed handler om den fysiske nærhed, så handler nærvær om den menneskelige nærhed. Etik angår netop de menneskelige relationer og den måde jeg relaterer mig på i mødet med patienten. Vi må derfor spørge os selv og hinanden, hvornår min opgave ikke alene kræver ’nærhed’ men også ’nærvær’.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan har de etiske dilemmaer skiftet karakter i sundhedsvæsenet, og hvad kan vi forvente af fremtiden? 
  • Hvilke etiske refleksioner er vigtige i et tele-teknologisk sundhedsvæsen?
  • Hvis nærvær har værdi, hvem og hvordan bør nærværet sikres?

Jacob Birkler

Jacob Birkler er filosof, forfatter, debattør og foredragsholder. Han har været medlem af Det Etiske Råd siden 2010 samt formand for rådet fra 2011 til 2016. Cand.mag. i filosofi og psykologi samt ph.d. i medicinsk etik.

Jacob Birkler arbejder med etik og anvendt filosofi i sundhedsfaglig praksis og underviser på talrige sundhedsuddannelser. Han er forfatter til en lang række bøger om etik i sundhedsvæsenet samt debattør i danske medier, herunder i radio- og Tv-programmer.