Eva Just

Eva just 2015Tværfaglig intelligens

På Sundhedskonferencen 2016 vil Eva Just holde oplæg om udfordringer og muligheder ved det tværfaglige samarbejde ud fra modellen ”tværfaglig intelligens”, der rummer fire temaer (fælles engagement og viden, kulturforståelse, organisering og ledelse, kommunikation og facilitering), som der skal skabes bevidsthed omkring, hvis man ønsker at styrke den tværfaglige indsats.

Eva Just, som er forfatter til bogen Tværfaglig praksis, mener at styrket tværfaglighed kan medvirke til at skabe en mere fleksibel organisering af sundhedsvæsnet. Eva Justs oplæg på sundhedskonferencen 2016 vil bidrage med et teoretisk indblik i det komplekse emne suppleret med fortællinger og erfaringer fra egen praksis, herunder konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde med at styrke det tværfaglige samarbejde.

Eva Just

Eva Just er sygeplejerske, sociolog, forsker, forfatter og konsulent. Eva Just har skrevet Ph.d. med titlen ”Viden og læring i sundhedsfaglige praksisfællesskaber”, og har sin egen konsulentvirksomhed, hvor hun faciliterer workshops i tværfaglighed, coaching af ledere og yngre læger samt deltager i uddannelse og supervision af hospitalsklovne. Hun har været ansat som ekstern lektor på Institut for uddannelse, filosofi og læring, Ålborg Universitet, underviser på VIA University College og været leder og konsulent i efteruddannelsesafdelingen i det daværende Aarhus Amt samt på Aarhus Kommunehospital.

Tidligere har Eva Just arbejdet som klinisk sygeplejerske indenfor børne- og voksenpsykiatrien. Tværfaglighed har fået en øget betydning i det danske sundhedsvæsen fordi krav om sammenhæng, helhedsorientering og effektive patientforløb kræver et tæt og velkoordineret samarbejde mellem alle faggrupper.

Eva Just medvirkede ved Sundhedskonferencen Jylland i 2016