Mickael Bech

Hvilke tre nye ledelsesudviklinger er på vej i sundhedsvæsenet – og hvordan griber vi det an?

Der er tre større ledelsesudviklinger på vej i sundhedsvæsenet indenfor den kommende tid, som vil få betydning for fremtidens sundhedsvæsen.

De tre udviklinger inkluderer for det første indførelsen af sundhedsklynger. Sundhedsklynger kræver ledelse på tværs samt ledelse af et populationsansvar.

Den anden udvikling er afprøvningen af nye måder at organisere ældreplejen, hvor en række kommuner afprøver faste, selvstyrende og tværfaglige teams.

Endelig har den seneste overenskomst for læger ført til, at der indføres et nyt ledelseslag på hospitalerne. Alle områder udfordrer på forskellig vis vores nuværende organisering og ledelsestilgang.

I dette foredrag vil Mickael Bech præsentere, nuancere og diskutere disse nye ledelsesudviklinger og også komme ind på, hvad der skal til, får at få succes med opgaven.

Mickael Bech

Mickael Bech er forsknings- og analysechef ved VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Mickael er også professor i sundhedsledelse og -økonomi samt forsker i ledelse og organisatoriske forandringer i sundhedsvæsenet. Han har tidligere været direktør for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, institutleder af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet, centerleder for et sundhedsøkonomisk forskningscenter samt leder af en analyseafdeling på Odense Universitetshospital. Mickael har endvidere været professor i sundhedsledelse ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet.

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende spørgsmål:  

  • Hvad kræver det for at sundhedsklyngerne kan lykkes?
  • Er faste og selvstyrende teams svaret på udfordringerne i ældreplejen?
  • Bliver lægelig ledelse bedre af at der kommer et nyt ledelseslag for læger?