Kjeld Møller Pedersen

Aktuelle sundhedspolitiske emner

I sidste kvartal af 2022 fremlægger regeringen et udkast til en sundhedsaftale, og efterfølgende skal der forhandles. På Sundhedskonferencen vil Kjeld Møller Pedersen tage udgangspunkt i de emner, som bliver taget op i forbindelse med sundhedsaftalen. Og der vil således blive tale om et helt up-to-date foredrag med aktuelle sundhedspolitiske emner som omdrejningspunkt. Ifølge Kjeld Møller Pedersen vil det forventeligt komme til at handle om sundhedsklynger, nærhospitaler, mere sammenhængende patientforløb, finansiering og meget mere. Alle disse emner vil blive præsenteret, diskuteret og sat i perspektiv.

Kjeld Møller Pedersen

Kjeld Møller Pedersen er professor i sundhedsøkonomi-og politik ved Syddansk Universitet og har i løbet af en 40-årige karriere beskæftiget sig med næsten alle områder af sundhedsvæsenet. Kjeld Møller Pedersen har bl.a. været medlem af det såkaldte Erik Juhl-udvalg, der rådgav skiftende regeringer om akutsygehuse (”supersygehuse”), og aktuelt er han næstformand i den sundhedskommission, der ser på det grønlandske sundhedsvæsen. Kjeld Møller Pedersen er forfatter til en lang række fagbøger og er endvidere blandt de mest citerede fageksperter i Danmark på det sundhedspolitiske område.

Foredraget giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Kan det nære sundhedsvæsen aflaste sygehusvæsenet?
  • Hvad er det væsentligste for et velfungerende nært sundhedsvæsen?
  • Er der forskel på nærsygehuse og tværsektorielle sundhedshuse?