Katja Schrøder

Omsorg for second victims – hvordan passer vi på os selv og hinanden, når skaden er sket?  

Patientsikkerhedsarbejdet har i mange år været rettet mod at skabe en åben og lærende kultur i sundhedsvæsenet for at nedbringe antallet af fejl og utilsigtede hændelser. Men mens der arbejdes på forebyggelse, skal der også være et fokus på håndtering af efterforløbet, når noget er gået galt. Først og fremmest for patienterne og deres pårørende, men også for medarbejderne, som kan opleve svære fysiske og emotionelle problemer i efterforløbet. Endda så meget at de omtales som second victims i disse forløb.   Udgangspunktet for dette oplæg er, at en vigtig del af patientsikkerhedsarbejdet er at passe på medarbejderne. De udgør den største ressource i sundhedsvæsenet, og de påtager sig en sundhedsrisiko ved at udføre et arbejde, der har en fejlbarlig natur, i et samfund med stadigt stigende krav om ufejlbarlighed og perfektion. Derfor har vi en forpligtelse til at tage vare på dem – så de kan tage vare på os alle.  

Katja Schrøder

Katja Schrøder er jordemoder, ph.d., og adjunkt ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Hun har gennem de sidste ti år beskæftiget sig med, hvordan traumatiske og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet påvirker de involverede sundhedsprofessionelle. Hun har udført en national undersøgelse om danske jordemødres og fødselslægers oplevelser med traumatiske fødselsforløb. Og hun har udviklet og testet et kollegialt støtteprogram – The Buddy Study – på to afdelinger på Odense Universitetshospital.   

Katja Schrøder underviser på patientsikkerhedskurser og afholder workshops om emnet ’second victims’, ligesom hun har publiceret artikler og skrevet kapitler i fagbøger for sundhedsprofessionelle.  

Foredraget vil bl.a. give svar på følgende:

  • Hvordan påvirker traumatiske og utilsigtede hændelsesforløb det fysiske og mentale helbred hos sundhedsprofessionelle? 
  • Hvilken form for støtte efterspørger sundhedsprofessionelle, der har været involveret i traumatiske eller utilsigtede hændelsesforløb? 
  • Hvad er vigtigst i efterforløbet – gode kolleger eller gode ledere?