Karin Friis Bach

Karin Friis BachKarin Friis Bach

Karin Friis Bach er medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden. Hun er formand for Sundhedsudvalget, medlem af forretningsudvalget og Udvalget om det sammenhængende sundhedsvæsen. Vi glæder os til, at Karin Friis Bach, der besidder mangeårig og present sundhedsfaglig såvel som politisk indsigt og engagement, åbner Sundhedskonferencen Sjælland 2017. Det politiske niveau er og skal være en vigtig medspiller, når det tværprofessionelle samarbejde skal have gode rammer.

Karin Friis Bach er uddannet farmaceut og har i den profession arbejdet for bl.a. Amtsrådsforeningen, Novo Nordisk. Bispebjerg Hospital og Institut for Rationel Farmakoterapi samt ikke mindst 10 år som leder af GCP-enheden (forskningsstøte) ved Gentofte/Bispebjerg Hospital. 2012-2015 videnskabelig medarbejder ved Københavns Universitet.

Karin Friis Bach er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Egedal Kommune (2006-2009) og gift med Christian Friis Bach.

Karin Friis Bach medvirkede ved Sundhedskonferencen Sjælland 2017